Cách hiển thị dung lượng pin trên iPhone và iPad

Cách hiển thị dung lượng pin trên iPhone và iPad

(PLO)- Việc hiển thị phần trăm pin trên smartphone sẽ giúp bạn có thể theo dõi được dung lượng pin còn lại dễ dàng hơn.