Cách gửi hình ảnh chất lượng cao qua Messenger

Cách gửi hình ảnh chất lượng cao qua Messenger

(PLO)- Nếu bạn sử dụng Messenger trên Android, hình ảnh sẽ bị nén lại và giảm chất lượng rõ rệt. Làm thế nào để khắc phục hạn chế trên?
Đang hiển thị 2201645673509662010.