Cách xem video YouTube trên iPhone khi đang mở ứng dụng khác

Cách xem video YouTube trên iPhone khi đang mở ứng dụng khác

(PLO)- Chế độ Picture in Picture (ảnh trong ảnh) cho phép bạn có thể xem video YouTube trong khi đang mở một ứng dụng khác. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.