Hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp nhỏ sau dịch COVID-19

Hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp nhỏ sau dịch COVID-19

(PLO)- Tặng quà cho tài xế, hỗ trợ các cửa hàng chuyển đổi số... là những chương trình hỗ trợ của Grab để giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập trạng thái bình thường mới.
Đang hiển thị 2201645673509662010.