Vô hiệu hóa các yếu tố phiền toái trên Facebook

Vô hiệu hóa các yếu tố phiền toái trên Facebook

(PLO) - Với phiên bản mới nhất của Adblock Plus, gần như là bạn hoàn toàn có thể chặn được những lời đề xuất và gợi ý gây phiền nhiễu trên Facebook một cách dễ dàng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.