10 ứng dụng nên xóa ngay lập tức khỏi smartphone (P.2)

10 ứng dụng nên xóa ngay lập tức khỏi smartphone (P.2)

(PLO)- DU Battery Saver & Fast Charge, Clean Master, Photo Collage là ba trong số 10 ứng dụng bạn nên gỡ bỏ ngay lập tức khỏi smartphone.