Giảm thiểu chi phí nhờ điện toán đám mây

Giảm thiểu chi phí nhờ điện toán đám mây

(PLO) - Điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu liên tục, phân tích, quản lý mọi thứ hiệu quả hơn và giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh.