Amrita Pritam là ai mà Google Doodle vinh danh?

Amrita Pritam là ai mà Google Doodle vinh danh?

(PLO)- Google Doodle hôm nay kỷ niệm hình ảnh Amrita Pritam, một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử của người Ba Tư, người đã dám sống cuộc sống mà cô tưởng tượng.