Cách mạng số - Cơ hội và thách thức

Cách mạng số - Cơ hội và thách thức

(PLO) - Sự kiện Vietnam ICT Summit 2016 giúp kết nối hợp tác doanh nghiệp, chia sẻ chính sách và cập nhật công nghệ.