'Gói 26.000 tỉ là chiếc cầu bắc qua dòng nước xiết'

'Gói 26.000 tỉ là chiếc cầu bắc qua dòng nước xiết'

(PLO)- ILO đánh giá các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ đang đi đúng hướng, triển khai nhanh ngay cả khi làn sóng COVID-19 hiện tại vẫn đang diễn tiến phức tạp.