Tết Nam Kỳ… dạo xa xưa ấy

Tết Nam Kỳ… dạo xa xưa ấy

(PLO)- Ăn tết nay, lại nhớ tết xưa. Như tết Nguyên đán ở Nam Kỳ, dạo xa lơ xa lắc. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.