Go-Viet trả lời ra sao trước việc tài xế phản ứng

Go-Viet trả lời ra sao trước việc tài xế phản ứng

(PLO)- Trước việc tụ tập ngừng làm việc của hàng trăm tài xế, đại diện Go-Viet đã trả lời về vấn đề này.

Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ phải biết tôn trọng dân

Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ phải biết tôn trọng dân

(PL)- Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đặt hàng Sở Nội vụ mạnh dạn đề xuất những giải pháp về cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử.

Công ty của Pháp giúp Quảng Ninh xây dựng chính quyền điện tử

Công ty của Pháp giúp Quảng Ninh xây dựng chính quyền điện tử

(PLO)- Tỉnh Quảng Ninh đã ký kết bản ghi nhớ về sự phối hợp giữa các bên liên quan đến việc xây dựng chính quyền điện tử.
Đang hiển thị 2201645673509662010.