Thay đổi nhiều quy định về đăng ký doanh nghiệp

(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Đang hiển thị 2201645673509662010.