Cách tạo điểm phát WiFi miễn phí khi bị đứt cáp

Cách tạo điểm phát WiFi miễn phí khi bị đứt cáp

(PLO)- Nếu cảm thấy mạng ở nhà bị chậm, bạn có thể tạm thời sử dụng 4G và tạo điểm phát WiFi miễn phí để người thân có thể truy cập Internet, theo dõi thông tin về dịch COVID-19.