Bán nhà không hợp pháp, bên mua được trả?

Bán nhà không hợp pháp, bên mua được trả?

Dù nhà đã được cấp giấy hồng bên mua vẫn được quyền yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu vì bên bán không đủ tư cách sở hữu nhà hợp pháp để mua bán.
Đang hiển thị 2201645673509662010.