Bị bắn hai phát đạn, chủ tiệm gạo vẫn tay không chống trả 3 tên cướp có súng

Bị bắn hai phát đạn, chủ tiệm gạo vẫn tay không chống trả 3 tên cướp có súng

Máu ướt đẫm vì bị trúng hai vết đạn vào ngực, anh Hiệu vẫn chống trả, truy bắt bằng được 3 tên cướp lăm lăm súng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.