Tung tin giả, lãnh hậu quả ra sao?

Tung tin giả, lãnh hậu quả ra sao?

(PL)- Luật cấm đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân…
Đang hiển thị 2201645673509662010.