Google Chrome sẽ có sẵn tính năng chặn quảng cáo

(PL)- Mặc dù quảng cáo là nguồn thu chính của Google, tuy nhiên theo một báo cáo gần đây của Wall Street Journal.