Loạn với các thiết bị gian lận trong thi cử

Loạn với các thiết bị gian lận trong thi cử

(PLO) - Algeria vừa thiết lập máy dò kim loại tại 2.000 trung tâm và cắt kết nối Internet trên toàn quốc trong vòng hai tiếng để ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.