Làm thế nào để biết ai đó đang chặn số điện thoại của bạn?

Làm thế nào để biết ai đó đang chặn số điện thoại của bạn?

(PLO)- Cách tốt nhất là bạn hãy hỏi trực tiếp người đó. Tuy nhiên, nếu đây không phải là điều bạn muốn thì vẫn có một số cách để kiểm tra số điện thoại của bạn có bị chặn hay không.