Cảnh báo: Xuất hiện thêm đầu số quốc tế gian lận cước

Cảnh báo: Xuất hiện thêm đầu số quốc tế gian lận cước

(PLO)- Ngoài các đầu số nước ngoài +224, +231, +232, +252xxxx... hay gọi nhá máy, gian lận cước viễn thông thì mới đây lại có thêm đầu số mới.

Đang hiển thị 2201645673509662010.