Người đóng BHXH được hỗ trợ gì từ gói 26.000 tỉ đồng?

Người đóng BHXH được hỗ trợ gì từ gói 26.000 tỉ đồng?

(PLO)- TP.HCM thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm cho 101.356 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 1.000 tỉ đồng.

“Có lương hưu, tôi tự tin an hưởng tuổi già”

“Có lương hưu, tôi tự tin an hưởng tuổi già”

(PLO)- Sau khi nghỉ việc, nhiều người đã chọn cách tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để về già có lương hưu, bảo hiểm y tế miễn phí.

Tham gia bảo hiểm tự nguyện bao năm thì được nhận lương hưu?

Tham gia bảo hiểm tự nguyện bao năm thì được nhận lương hưu?

(PLO)- Pháp luật BHXH hiện hành cho phép người tham gia BHXH đủ điều kiện về tuổi hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu. 

Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

(PLO)- Tôi làm ở công ty tư nhân và đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 20 năm, vậy mức lương hưu được tính thế nào?

Tiết kiệm 5.000 đồng/ngày để hưởng lương hưu, BHYT miễn phí

Tiết kiệm 5.000 đồng/ngày để hưởng lương hưu, BHYT miễn phí

(PLO)- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và nhiều quyền lợi khác.
Đang hiển thị 2201645673509662010.