Sản phẩm bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế

Sản phẩm bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế

(PLO)- “Bảo hiểm điều trị ung thư quốc Tế - Global Cancer Care” - sản phẩm phân phối độc quyền qua SCB, được phát triển bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và Luma.

Đa tiện ích khi mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng

Đa tiện ích khi mua bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng

(PLO)- Khi mua bảo hiểm qua ngân hàng, khách hàng sẽ được hỗ trợ tài chính để duy trì hợp đồng kèm nhiều quyền lợi và ưu đãi.

Bị người khác xịt sơn kín xe có được bồi thường bảo hiểm?

Bị người khác xịt sơn kín xe có được bồi thường bảo hiểm?

(PLO)- Trường hợp người xịt sơn không chịu bồi thường có thể liên hệ công ty bảo hiểm để làm thủ tục bồi thường bảo hiểm.

Bảo hiểm COVID-19 cho du khách là cần thiết

Bảo hiểm COVID-19 cho du khách là cần thiết

(PLO)- Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 52% người sẵn sàng mua thêm gói bảo hiểm du lịch thời kỳ COVID-19.
Đang hiển thị 2201645673509662010.