Ứng dụng WeChat bí mật kiểm soát dữ liệu người dùng

Ứng dụng WeChat bí mật kiểm soát dữ liệu người dùng

(PLO)- Theo báo cáo của Citizen Lab, WeChat không chỉ giám sát công dân Trung Quốc mà còn áp dụng việc này với tất cả người dùng đang cài đặt ứng dụng trên thế giới. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.