CSGT cho người không đeo khẩu trang hít đất: Sai

CSGT cho người không đeo khẩu trang hít đất: Sai

(PL)- CSGT đang là người đại diện cho Nhà nước, chỉ được áp dụng các quy định của pháp luật để thể hiện sự nghiêm minh, đúng đắn của pháp luật.
Đang hiển thị 2201645673509662010.