70% nhân viên y tế không chú ý cảm xúc người bệnh

70% nhân viên y tế không chú ý cảm xúc người bệnh

(PLO)-40% bệnh nhân phàn nàn thái độ phục vụ và ứng xử của nhân viên y tế.
 
Đang hiển thị 2201645673509662010.