Kiểm soát chặt các dự án tác động đến môi trường

Kiểm soát chặt các dự án tác động đến môi trường

(PL)- Nhiều ý kiến cho rằng khi người dân đã tự phân loại rác thải thì đơn vị thu gom, xử lý rác thải phải trả tiền theo khối lượng và chủng loại rác…
Đang hiển thị 2201645673509662010.