Vị tướng già và những căn nhà ấm tình đồng đội

Vị tướng già và những căn nhà ấm tình đồng đội

(PL)- Hơn 1.000 căn nhà đã được Thiếu tướng Lê Thanh Sơn và những thành viên trong ban liên lạc vận động, xây dựng giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cách tính tiền điện khi thay đổi giá

Cách tính tiền điện khi thay đổi giá

(PL)- Sau khi tăng giá điện, hằng tháng mỗi hộ tiêu thụ điện sinh hoạt sẽ trả thêm từ khoảng 7.000 đến hơn 77.000 đồng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.