Trí tuệ nhân tạo và Tội phạm mạng: xấu tốt song hành

Trí tuệ nhân tạo và Tội phạm mạng: xấu tốt song hành

(PLO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ sớm thiết lập lại thế giới tối tăm của tội phạm mạng theo chiều hướng tốt và xấu.