Chú thỏ Funny, biểu tượng vui giải Fair Play

Chú thỏ Funny, biểu tượng vui giải Fair Play

(PL)- Ban tổ chức giải Fair Play đã thống nhất chọn chú thỏ Funny làm biểu tượng vui của giải. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.