Một học sinh được quỹ BHYT chi trả gần 750 triệu đồng tiền viện phí

Một học sinh được quỹ BHYT chi trả gần 750 triệu đồng tiền viện phí

(PLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong năm 2020 quỹ BHYT đã thực hiện chi trả kịp thời chi phí khám chữa bệnh BHYT cho nhóm học sinh - sinh viên với số tiền trên 2.296 tỉ đồng.

BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân đóng bảo hiểm qua ứng dụng của ngân hàng

BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân đóng bảo hiểm qua ứng dụng của ngân hàng

(PLO)- Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có thể thực hiện đóng bảo hiểm hoặc gia hạn thẻ BHYT ngay trên ứng dụng trực tuyến các ngân hàng.

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

(PLO)- Người lao động đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% người lao động so với tháng 4-2021 là hai điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến

Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT trực tuyến

(PLO)- Người dân muốn đóng bảo hiểm tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.