Làm ơn hãy ngừng sử dụng điện thoại khi đang lái xe!

Làm ơn hãy ngừng sử dụng điện thoại khi đang lái xe!

(PLO)- Tất cả chúng ta đều biết rằng việc sử dụng điện thoại khi ngồi sau tay lái là rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn làm điều đó.