Phát cuồng vì Pokémon Go!

Phát cuồng vì Pokémon Go!

(PL)- Bỏ cơm, quên đón con, vợ giận... vì Pokémon Go. Pokémon giữa hồ và… trên bàn nhậu.
Đang hiển thị 2201645673509662010.