Đã có thể chơi Counter-Strike ngay trên cổ tay

Đã có thể chơi Counter-Strike ngay trên cổ tay

(PLO) - Với sự phát triển của công nghệ, giờ đây người dùng đã có thể chơi game Counter-Strike ngay trên đồng hồ thông minh.