Cách gỡ bỏ các tiện ích độc hại trên trình duyệt

Cách gỡ bỏ các tiện ích độc hại trên trình duyệt

(PLO) - Đa số các trình duyệt hiện nay đều cho phép người dùng cài đặt thêm các tiện ích bổ sung, tuy nhiên không phải cái nào cũng hữu ích và an toàn.