Việt Nam đã cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng của Microsoft

Việt Nam đã cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng của Microsoft

(PLO)- Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia kết luận khả năng khai thác lỗ hổng theo mô tả của video mức độ xác thực cao nên đã phát hành cảnh báo.