Để người thầy ‘chạm đến trái tim học trò’

Để người thầy ‘chạm đến trái tim học trò’

(PL)- Khi đã mang trên mình hai chữ “nhà giáo” thì mỗi người thầy hãy thật sự toàn tâm, toàn ý để thích ứng thời cuộc dù khó khăn, thử thách đến dường nào.
Đang hiển thị 2201645673509662010.