Làm thế nào để xem thời gian sử dụng YouTube?

Làm thế nào để xem thời gian sử dụng YouTube?

(PLO) - Mới đây, YouTube đã bổ sung tính năng thống kê, cho phép người dùng biết được thời gian sử dụng YouTube trong ngày và trong tuần.
Đang hiển thị 2201645673509662010.