Những câu chuyện cảnh giác khi sử dụng Internet

Những câu chuyện cảnh giác khi sử dụng Internet

(PLO) - Kaspersky Lab đã khởi động một chiến dịch Goondus Awards ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương để phổ cập và tăng cường nhận thức về an toàn trên Internet.