Cả dàn nhạc thu bé lại bởi... 1 chàng nhạc công

Cả dàn nhạc thu bé lại bởi... 1 chàng nhạc công

(PLO)- Chơi nhạc cụ thế này thì tiết kiệm rất nhiều nhân sự.