CEO AhaMove: 'Sẽ hỗ trợ shipper bị phạt'

CEO AhaMove: 'Sẽ hỗ trợ shipper bị phạt'

(PLO)- CEO AhaMove Phạm Hữu Ngôn cho biết sẽ hỗ trợ shipper bị phạt khi vận chuyển hàng liên quan đến thông báo của hãng.

Người dân TP.HCM cần làm gì khi thực hiện Chỉ thị 16?

Người dân TP.HCM cần làm gì khi thực hiện Chỉ thị 16?

(PLO)- Không được tập trung quá 2 người, mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc là những yêu cầu khi người dân thực hiện Chỉ thị 16.
Đang hiển thị 2201645673509662010.