Gia đình sum họp trên... mạng

Gia đình sum họp trên... mạng

 Đã hơn 23 giờ nhưng Facebook của bạn tôi vẫn sáng đèn, tôi nhắn tin đùa: “Giờ này chưa đi ngủ, không sợ vợ giận à?" thì nhận được trả lời: “Vợ tớ vẫn còn... lang thang như tớ thì giận với dỗi gì!”. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.