Mạo danh Thanh tra Chính phủ để… bán tài liệu

(PLO)- Một số đối tượng mạo danh Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra các tỉnh mua tài liệu bồi dưỡng với giá 5 triệu đồng/bộ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.