Gượng dậy sau lũ để kịp ngày khai giảng

Gượng dậy sau lũ để kịp ngày khai giảng

(PL)- Hai tháng 7 và 8, hai trận lũ dữ liên tiếp, xã biên giới bị cô lập, thiếu rau, giáo viên đang lấy măng rừng và vò lá me non nấu canh.
Đang hiển thị 2201645673509662010.