Hàng ngoại lộng hành gắn mác ‘made in Vietnam’

Hàng ngoại lộng hành gắn mác ‘made in Vietnam’

(PL)- Nhiều mặt hàng nhập khẩu hoặc đặt gia công tại nước ngoài nhưng lại mượn xuất xứ Việt Nam để lừa người tiêu dùng. 

Người mua xăng thiệt vì thuế bất hợp lý?

Người mua xăng thiệt vì thuế bất hợp lý?

(PL)- Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Tài chính thay đổi cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu để người tiêu dùng không chịu thiệt.
Đang hiển thị 2201645673509662010.