Lập trật tự vỉa hè bằng camera

Lập trật tự vỉa hè bằng camera

(PL)- Với sự kết hợp camera và loa phát thanh, phường 19 đã giải quyết được một vấn đề khó trong quản lý đô thị.

Lãi tiền tỷ từ trồng cải bó xôi

Lãi tiền tỷ từ trồng cải bó xôi

Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại và tìm được đầu ra cho sản phẩm, trang trại rau bó xôi của ông Nguyễn Văn Thi thu lãi mỗi năm cả tỷ đồng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.