Điện thoại thông minh sắp sạc được qua không khí?

Điện thoại thông minh sắp sạc được qua không khí?

(PLO)- Motorola, Xiaomi… và một số công ty khác đang tìm cách phát triển công nghệ sạc điện thoại qua không khí.