Cách sao lưu toàn bộ tin nhắn trên Messenger

Cách sao lưu toàn bộ tin nhắn trên Messenger

(PLO) - Messages Saver for Facebook cho phép bạn sao lưu lại toàn bộ tin nhắn, dễ dàng xem lại khi không có mạng hoặc phục hồi trong trường hợp lỡ tay xóa nhầm tin nhắn.