Mua sắm khiến người dùng cảm thấy vui vẻ trong mùa dịch

Mua sắm khiến người dùng cảm thấy vui vẻ trong mùa dịch

(PLO)- Theo kết quả khảo sát của TikTok, cứ 3 người thì có 1 người nói rằng họ muốn mua sắm và việc mua sắm khiến họ cảm thấy vui vẻ.