Lừa tiểu thương để được thối 2 lần tiền

Lừa tiểu thương để được thối 2 lần tiền

(PL)- Nhiều tiểu thương bị nhóm người mua hàng làm rối trí bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nên phải thối tiền đến hai lần mà không hay…
Đang hiển thị 2201645673509662010.